Ürün Güvenliği Eğitimi

Ürün Güvenliği Eğitimi

Product Safety Training

Savunma ve havacılık sektörünün bir tedarikçisi olarak; müşterilere zararı veya tehlikeyi temsil etmemelerini sağlamak için ürünlerin tasarımı ve imalatı ile ilgili standartlar vardır. Bu standartlar gereğince belgelenmiş proses, eğer ürün güvenle ilgili özelliklerin uygun şekilde tanımlanmasını içerecektir. Belgelenen proses, ürünün emniyetle ilgili özelliklerinin tanımlanması ve kontrol edilmesi durumunda ve imalat noktasında bulundurulacak takibi ve onayı yapılacaktır. Ürün güvenliğinin temel amacı, ürün tehlikelerini belirlemek, ortadan kaldırmak veya kontrol etmek ve yapılan çalışmaları ve sonuçlarının etkinliğini belgelemektir. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.
Bize ulaşın, birlikte ürün güvenliğini sağlayalım.