ISO 31000 Risk Analizi ve Süreç Yönetimi Eğitimi

Iso 31000 Risk Analizi ve Süreç Yönetimi Eğitimi

Kalite standartlarının artık risk bazlı düşünmeye olan kapsamı neticesinde ıso 31000 risk analizi ve süreç yönetimini ve bunların risklerini ve fırsatlarını tanımlama belirlemek ve kabul edilebilir seviyeye düşürmek için gerekli yöntemleri almak. Hedeflerine ulaşmak konusunda bir takım olumsuzluklarla karşılaşmakta ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak, etki ve olasılıklarını azaltacak şekilde bir takım yöntemler geliştirerek yönetmeye çalışmaktadırlar.
Risk; belirsizliklerin hedefler üzerindeki etkisi olarak tanımlanmaktadır. Hedeflerine ulaşma gayreti içerisinde olan kurum ve kuruluşlar bu nedenle belirsizlikleri yönetmekle sorumludur.
Risk Yönetimi; hedeflere ulaşmada olumsuz etkisi olabilecek olay, durum ve etkenlerin ortaya çıkmadan öngörülebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak risklerini ortadan kaldırılması ya da güvenli seviyeye indirilmesi için uygulanması gereken bir süreçtir.