ISO 27001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi

ISO 27001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır.
ISO/IEC 27001 bilgi güvenliğini şu şekilde tanımlamaktadır: “Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve ulaşılabilirliğinin korunması” Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler; buna kısaca CIA adı verilir.

Günümüzde yalnızca teknik önlemlerle bilgi güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle teknik önlemlerin ötesinde, insanları, süreçleri ele alan ve yöneticiler tarafından desteklenen bir yönetim sisteminin olması ve bunun kurumsal kültür olarak devamlılığın sağlanması önemli hale gelmiştir. Bunun için her zaman yanınızdayız.