As 9100 Rev. D Döküman Eğitimi

As 9100 Rev. D Döküman Eğitimi

Kalite El Kitabı
Organizasyon El Kitabı
Oryantasyon El Kitabı
Tedarikci El Kitabı
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Doküman Hazırlanması
Doküman Kontrolü
Prosedür Belirleme, Yazma ve Uygulama
İş Talimatları Belirleme, Yazma ve Uygulama
Kalite Planları
Kalite Kayıtları
Kalite Formları
Uygulama Çalışmaları Genel değerlendirme, soruların cevaplanması, örnek dökümanların sunumu, anket

 • Madde 4.1: KYS İç ve Dış Bağlamların belirlenmesi dair kanıtlar
 • Madde 4.2: KYS İç ve Dış Bağlamların Beklentilerine dair kanıtlar
 • Swot & Pest Analizi

Madde 4.3: KYS’nin Kapsamı

 • Madde 4.4.2: KYS süreçlerinin planlandığı gibi yürütüldüğüne dair kanıtlar
 • Süreç İş akışları ve Süreç kartlarının hazırlanması
 • Madde 5.2: Kalite politikası
 • Madde 6.2: Kalite hedefleri ve bunlara ulaşma planları
 • Madde 6.1: Risk ve Fırsatların belirlenmesi ve kayıtları*
 • Madde 7.1.5.1: İzleme ve ölçüm ekipmanı bakım ve kalibrasyon kayıtları*
 • Madde 7.2: Çalışan yetkinliği kayıtları
 • Madde 8.2.3.2: Ürün/hizmet gereksinimleri inceleme kayıtları
 • Madde 8.2.3.2: Ürünler ve hizmetler için yeni gereksinimlerin kayıtları
 • Madde 8.3.3: Tasarım ve geliştirme girdi kayıtları*
 • Madde: 8.3.4: Tasarım ve geliştirme kontrol kayıtları*
 • Madde 8.3.5: Tasarım ve geliştirme çıktıları kayıtları *
 • Madde 8.3.6: Tasarım ve geliştirme değişiklik kayıtları*
 • Madde 8.4.1: Dışarıdan sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolüne yönelik prosedürle
 • Madde 8.5.1: Ürün ve hizmetlerin özellikleri
 • Madde 8.5.1.3: Üretim süreci doğrulama sonuçlarının kaydı
 • Madde 8.5.2: İzlenebilirlik sağlamak için kayıtlar *
 • Madde 8.5.3: Müşteri mülkiyetiyle ilgili kayıtlar
 • Madde 8.5.5: Teslimat sonrası faaliyetler ve ilgili kayıtlar
 • Madde 8.5.6: Üretim/hizmet sağlanması için kontrollerdeki değişikliklerin kayıtları
 • Madde 8.6: Ürün/hizmet uygunluğunun ve serbest bırakılmasının kanıtı
 • Madde 8.7.1: Uygun olmayan ürün ve hizmetlerin kontrolü için süreç
 • Madde 8.7.2 & 10.2.2: Uygun olmayan çıktıların kaydı
 • Madde 9.1.1: Performans bilgilerinin izlenmesi
 • Madde 9.2.2: İç denetim programı ve kayıtları
 • Madde 9.3: Yönetim Gözden Geçirmenin incelemesinin kayıtları
 • Madde 10.2: Düzeltici faaliyetlerin kayıtları
 • Madde 10.2.1: Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi süreci
 • Madde 10.3 Sürekli iyileştirme yönetimi süreci

Bu kayıtların çoğu, yalnızca ilgili madde bir yıldız işaretiyle (*) gösterilen KYS’nin bir parçası olduğunda gereklidir.

Tüm standartın genel olarak ‘’OBJEKTİF DELİL’ için gerekli kayıtları ve dökümanları hazırlamak uygulamak yönetmek ve gerekli faaliyetleri hazırlamak KYS için gerekliliktir. Biz size bir telefon bir mail kadar yakınız arayın bu standartın tüm dökümanları için size eğitimi verelim ve sisteminizi tam olarak kurun işletin takip edin.