Süreç ve Süreç Yönetimi

Süreç ve Süreç Yönetimi

“Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı.” dır. Kalite Yönetimine göre, 3 süreç türü mevcuttur.
Yönetim Süreçleri: Bu tür, temeldeki ve destekteki performansı yükseltmeyi amaçlar.
Temel Süreçleri: Dış müşterinin beklentilerini karşılayan süreçler.
Destek Süreçleri: Temel süreçlerin ihtiyacı olan alt yapı ve desteği sunan süreçler.
Neler süreç olur, Sürecin Tanımlanması, Süreç Sahibinin Belirlenmesi, Süreç Sınırlarının ve Etkileşim Noktalarının Belirlenmesi, Süreç İçin Gerekli Kaynakların ve Ekibin Belirlenmesi, Sürecin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi, Süreçlerin İzlenmesi, Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi, Süreç Kontrol Kriteri ve Metotlarının Belirlenmesi süreçler nasıl yönetilir, süreç sahipleri nasıl belirlenir.
Süreç hedefleri neye göre planlanır, süreç haritası nasıl hazırlanır süreçlerin iş akışları ve süreç kartları nedir tatbikî Süreçlerin İyileştirilmesi nasıl yapılır. Katılımcıların, müşteri ve yaratılan değer odağı doğrultusunda kendi kuruluşlarında yürütülen işleri süreç bakış açısıyla tekrar tasarlamaları hedeflenir.
Bu kapsamda; Yönetim, Temel ve Destek süreç hiyerarşisini tanımlama, her bir süreci müşteri, tedarikçi, aktivite, kaynak, termin ve hedefleri yönünden çıkarabilmeleri sağlanır. Etkileşimleriyle süreç haritalarının çıkarılması, bir kuruluşta uygulamaya alınarak yayılımı ve süreçlerin iyileştirilmesi gibi konular da bu kapsamda ele alınmaktadır. Arayın Süreçlerinizi belirleyelim ve cevaplarını birlikte bulalım.