İşletmelerde Ürün Tasarımı Kararları Eğitimi

İşletmelerde Ürün Tasarımı Kararları Eğitimi

İşletmelerde ürün tasarım kararlarının çokluğu karmaşıklığının önemli göstergelerindendir. Ayrıca, genel olarak tasarım kararlarının işletmenin diğer fonksiyonları ile bağlantılı olması, tasarım sürecinde tüm işletme fonksiyonlarının doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilendiğinin bir kanıtıdır. Pazardan gelen bilgiler ışığında başlatılan tasarım süreci ürünün fonksiyonelliği, estetiği, ergonomisi, kalitesi, teknolojisi, güvenilirliği, paketleme şekli, üretim süreci, ulaştırılması, patenti ve sosyal ve çevre kaygıları gibi birçok kararların verilmesini gerektirmektedir.
Tüm bu verilen kararlarda da işletmenin üretim sürecinden, pazarlama sürecine muhasebe sürecinden, üretim sürecine insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonları dâhil olmaktadır. Tasarım ile ilgili verilen kararlarda, sadece işletme fonksiyonlarından değil işletme dışı kaynaklardan da faydalanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi de tedarikçiler olmaktadır. Tasarım süreci kararlarına tedarikçilerin de dâhil edilmesi sürecin etkinliğine olumlu etkilerde bulunmaktadır. Bu kararlar nedir nasıl verilmeli neler yapılmalı neler kayıt altına alınmalı biz sizinle birlikte çalışmaya hazırız. ARAYIN!!!!!!