8 Eylül 2023

Ürün Güvenliği Eğitimi – Product Safety Training

kdedec-hizmetler-banner

Ürün Güvenliği Eğitimi - Product Safety Training

Kdedec Danışmanlık ve Eğitim Şirketi Olarak; AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Standartı Kapsamında 8.1.3 Maddesinin anlam ve Önemli bir Başlığı olan Üretimin, Satın Almanın, Depo ve Sevkiyatın, Giriş kalitenin hatta, tedarikçilerin bile Müşteri isterleri kapsamında, Uygulama Takip, Dikkat, Kontrol Kurallara uyum, gerektiren Önemli Başlıklar altında Yapılması gereken Ürün Güvenliği Eğitiminin,
Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Nedir?
Ürün Güvenliği Yönetimi
Güvenlik ve Risk Yönetimi Kavramı
Ürün Güvenliğinde İletişim & Eskalasyon Politikaları
Görev tanımları ve Tebliğ işlemlerinde ürün güvenliği
Üretimde ürün güvenliği & ESD ve Özel proseslerde uygulamalar
Kalibrasyon ve Bakım gereklilikleri
FOD Kontrolleri & Üretime başlamadan yapılması gereken gereklilikler
Müşteri onayı olmadan yapılan üretimde devamlılık
Risk Yönetimi Çalışmaları
Tasarım ve Tasarım kapsamlı ürün güvenliği
Güvenlik Yönetimi
Stratejiler , Eğitim , Şikayet Yönetimi
Ürün Geliştirme
Özel Karakteristiklerin Tanımlanması & Onay
Üretim & Ürün Güvenliği
Kritik proseslerin onaylanması & doğrulanması
Kritik proseslerin tanımlanması
Tedarikçi Yönetimi
Satın Alma ve Tedarikçi Ürün Güvenliği Denetimi
Tedarikçilerde güvenli parçalar / Giriş kalitede Ürün güvenliği
Ürün Gerekliliklerinin tedarikçilere transfer gereklilikleri
Sevkiyat & Ambalaj Son Kontrol & Etiket sistemi ve Müşteri ile iletişimde Gereklilikler-Olan tüm bu konuları Tarafımızdan (1) Bir Günlük eğitim olarak planlanmakta Şirketin Tüm personelinin alması gereken bir eğitim olduğu için Şirketlere verdiğimiz bir Eğitimdir.
8.1.3 Ürün Güvenliği (As9100 Standartı Maddesi Kapsamında)
Kuruluş, organizasyonuna ve ürüne uygun olarak ürünün tüm kullanım döngüsü boyunca ürün güvenliği sağlamak için gerekli olan prosesleri planlamalı, uygulamalı ve kontrol etmelidir;
NOT: Bu proseslerin örnekleri şunları içerir;
– Zararların değerlendirilmesi ve ilgili risklerin yönetimi (bkz. 8.1.1);
– Kritik güvenlik unsurlarının yönetimi;
– Güvenliği etkileyen olayların analizi ve raporlanması
– Bu olayların iletişimi ve kişilerin eğitimi
Ürün Güvenliği Yönetimi:
8.1.3. Ürün Güvenliği İşletme örgütün yapısına veya ürettiği ürünlerin niteliğine uygun olduğu durumlarda, yaşam eğrisi boyunca ürünün güvenliğini garanti altına almak için ihtiyaç duyulan süreçleri planlar, yürürlüğe alır ve bu süreçleri belli aralıklarla kontrol ederek etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.
Ürün Güvenliği Nedir ?
Temel amacı, tüketicinin kullanımına sunulmak üzere piyasaya arz edilen veya Müşteri isterlerine uygun olarak üretilecek ürünün veya ürünlerin güvenli olmasını sağlamak ve bu konuda üreticilere, dağıtıcılara ve yetkili kuruluşlara düşen görevleri açıklamaktır.
Ürünlerin risk taşıyıp taşımadığı, zararlı kimyasalları içerip içermediği, etiket ve ambalajlarında bulunması gereken bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi, Ürünlerin kullanım ve montaj talimatlarına uygun hareket edilmesi, Ambalajda yer alan yaş sınıflandırması gibi uyarıların dikkate alınması
Ürün Sorumluluğu Ve Amacı:
Ürün yaşamı boyunca Ürün Güvenliği Yönetimi ürünlerin kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında, risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması çalışmalarıdır. Üretimin tüm aşamalarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, potansiyel tehlikelerin riskini azaltmak için mühendislik, üretim ve yönetim etkinliğinin arttırılmasıdır.
Savunma Ve Havacılık Sektörünün Bir Tedarikcisi Olarak; Müşterilere zararı veya tehlikeyi temsil etmemelerini sağlamak için ürünlerin tasarımı ve imalatı ile ilgili standartlar vardır.
Bu standartlar gereğince belgelenmiş proses, eğer ürün güvenle ilgili özelliklerin uygun şekilde tanımlanmasını içerecektir. Belgelenen proses, ürünün emniyetle ilgili özelliklerinin tanımlanması ve kontrol edilmesi durumunda ve imalat noktasında bulundurulacak takibi ve onayı yapılacaktır.