(FMEA & PFMA Eğitimi) Failure Mode Effect Analysis & Proses Failure Mode Effect Analysis

(FMEA & PFMA Eğitimi) Failure Mode Effect Analysis & Proses Failure Mode Effect Analysis

FMEA Proses Eğitimi (Hata Türleri ve Etkileri Analizi); Bir süreç esnasında meydana gelebilecek hata türlerini, oluşma olasılıkları, müşteriye olası etkisi ve önlenme yada yakalanma durumuna göre sınıflandıran sistematik bir ürün, proses, sistem geliştirme aracıdır. FMEA Eğitimi süreç akışında görev alan bir ekip ile gerçekleştirilir.
Benzer süreçlerde meydana gelen hata istatistiklerinden de faydalanarak süreçte hata oluşmadan önlem almak amacıyla uygulanır ve bu sayede geliştirme zamanı ve maliyeti azaltır. Genellikle üretim sektöründe uygulanan FMEA Eğitimi son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Proses FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili çalışanlar tarafından kullanılan bir risk analizi tekniğidir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur. Üretim/hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler.

PFMA - Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi

Bu analiz yöntemi ile ürün ya da parçaların proses aşamasında oluşabilecek hata türlerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve önlem alınması sağlanmaktadır.
Proses aşamasındaki ürünlerin ve parçaların fonksiyonelliği ve muhtemel proses kusurlarına ve bunların potansiyel değişkenlik kaynaklarına Proses FMEA yaklaşımı ile etkili çözümler bulunabilecek, oluşturulacak matris çalışma ekipleri ile potansiyel hata kaynaklarına nokta atışı çözümler getirilebilecektir.